HUNG CÁT NÊN BIẾT Thứ Ba 15/1.2013 (4/12 al) – Thứ sáu 25/1.2013 (14/12 al)

HUNG CÁT NÊN BIẾT
Thứ Ba 15/1.2013 (4/12 al) – Thứ sáu 25/1.2013 (14/12 al)
  

.

Thứ Ba, Ngày 15 tháng 1 năm 2013, nhằm ngày 4/12 Nhâm Thìn, ngày Can-Chi: Tân Tỵ. Theo lịch Dịch học là ngày Phong, cung Tốn, phương Đông Nam, hành Mộc, thuộc con gái trưởng, quản việc Phú quí/ Điền trạch. Lợi người Hỏa, người Kim, bình hòa người Mộc, vất vả người Thủy, khó khăn người Thổ.
Ngày này, các việc thuộc Thành tích/ Danh Vọng, các việc thuộc An toàn (tiền và pháp luật) và các việc thuộc Sinh/Dưỡng/Tự trọng, đều nên làm mà lợi lạc. Cụ thể; Cầu quan, cầu tài, giao dịch, kiến quí, thăng chức, cầu phúc.
Ngày này, nên xem xét kiêng tránh: Động thổ, mai táng, xây cất.
.
Thứ Tư, Ngày 16 tháng 1 năm 2013, nhằm ngày 5/12 Nhâm Thìn, ngày Can-Chi: Nhâm Ngọ. Theo lịch Dịch học là ngày Thủy, cung Khảm, phương chính Bắc, hành Thủy, thuộc con trai thứ, quản việc Giao tiếp/ Kết nối. Lợi người Mộc, người Thổ, bình hòa người Thủy, vất vả người Kim, khó khăn người Hỏa.
Ngày này, các việc thuộc Sinh/ Dưỡng/ Tự trọng, các việc thuộc Sinh tồn/ Sinh lý và các việc thuộc Giao tiếp/ Kết nối, đều nên làm mà lợi lạc. Cụ thể nên: Nhận việc, sửa chữa nhà cửa, mua bán, thi cử, thỉnh thầy, hội bạn.
Ngày này nên xem xét kiêng tranh: Xuất hành, ma chay, cưới gả.
.
Thứ Năm, Ngày 17 tháng 1 năm 2013, nhằm ngày 6/12 Nhâm Thìn, ngày Can-Chi: Quí Mùi. Theo lịch Dịch học là ngày Sơn, cung Cấn, phương Đông Bắc, hành Thổ, thuộc con trai út, quản việc Sinh tồn/ Sinh lý. Lợi người Kim, người Mộc, bình hòa người Thổ, vất vả người Hỏa, khó khăn người Thủy.
Ngày này, các việc thuộc An toàn (tiền và pháp luật), các việc thuộc Sinh/ Dưỡng/ Tự trọng và các việc thuộc Sinh tồn/ Sinh lý, đều nên làm mà lợi lạc. Cụ thể nên: Cầu tài, cầu quan, giao dịch. Ngày này, nên xem xét kiêng tránh việc Kết hôn, khai trương, mai táng.
,
Thứ Sáu, Ngày 18 tháng 1 năm 2013, nhằm ngày 7/12 Nhâm Thìn, ngày Can-Chi: Giáp Thân. Theo lịch Dịch học là ngày Địa, cung Khôn, phương Tây Nam, hành Thổ, thuộc Mẹ, quản việc Sinh tồn/ Sinh lý. Lợi người Kim, người Mộc, bình hòa người Thổ, vất vả người Hỏa, khó khăn người Thủy.
Ngày này, các việc thuộc An toàn (tiền và pháp luật), các việc thuộc Sinh/ Dưỡng/ Tự trọng và các việc thuộc Sinh tồn/ Sinh lý, đều nên làm mà lợi lạc. Cụ thể nên: Các việc nhỏ, không quan trọng đều hoan hỷ, thành tựu.Ngày này, nên xem xét kiêng tránh việc động thổ xây cất, khai trương giao dịch, cầu tài, thưa kiện.
.
Chứ Bảy, Ngày 19 tháng 1 năm 2013, nhằm ngày 8/12 Nhâm Thìn, ngày Can Chi: Ất Dậu. Theo lịch Dịch học là ngày Thiên, cung Càn, phương Tây Bắc, hành Kim, thuộc cha, quản việc Phúc đức/ Quí nhân . Lợi người Thủy, người Hỏa, bình hòa người Kim, vất vả người Thổ, khó khăn người Mộc.
Ngày này, các việc thuộc Giao tiếp/ Kết nối, các việc thuộc Thành tích/ Danh Vọng, và các việc thuộc An toàn (tiền và pháp luật) đều nên làm mà lợi lạc. Cụ thể nên: Cúng lễ,Thanh lý hợp đồng, chuyển đổi, trấn trạch, nhập trạch, tiếp rước.
Ngày này các việc đơn từ, tranh cãi, kiện tụng, cầu tài, giá thú..nên xem xét kiêng tránh.
.
Chủ Nhật, Ngày 20 tháng 1 năm 2013, nhằm ngày 9/12 Nhâm Thìn, ngày Can Chi: Bính Tuất. Theo lịch Dịch học là ngày Trạch, cung Đoài, phương chính Tây, hành Kim, thuộc con gái út, quản việc Tử tức/ Tương lai. Lợi người Thủy, người Hỏa, bình hòa người Kim, vất vả người Thổ, khó khăn người Mộc.
Ngày này, các việc thuộc Giao tiếp/ Kết nối, các việc thuộc Thành tích/ Danh Vọng, và các việc thuộc An toàn (tiền và pháp luật) đều nên làm mà lợi lạc. Cụ thể nên: Cầu phúc, cầu tài, cầu quan, chặt tỉa cây cành,tế tự, nhậm chức, dọn nhà, trấn trạch.
Ngày này các việc MNai táng, động thổ xây cất, khởi việc.. nên xem xét kiêng tránh.
.
Thứ Hai, Ngày 21 tháng 1 năm 2013, nhằm ngày 10/12 Nhâm Thìn, ngày Can-Chi: Đinh Hợi. Theo lịch Dịch học là ngày Hỏa, cung Ly, phương chính nam, quản việc Thành tích/ Danh vọng. Lợi người Thổ, người Thủy, bình hòa người Hỏa, vất vả người Mộc, khó khăn người Kim.
Ngày này, các việc thuộc Sinh tồn/Sinh lý, các việc thuộc Giao tiếp/ Kết nối, các việc thuộc Thành tích/ Danh vọng đều nên làm mà lợi lạc. Cụ thể nên: Làm phúc, kinh doanh, làm nhà, động thổ, mai táng, hôn nhân.
Ngày này nên xem xem xét kiêng tránh việc cúng tế, tranh cãi kiện tụng, sát sinh.
.
Thứ Ba, Ngày 22 tháng 1 năm 2013, nhằm ngày 11/12 Nhâm Thìn, ngày Can-Chi: Mậu Tí. Theo lịch Dịch học là ngày Lôi, cung Chấn, phương chính Đông, hành Mộc, thuộc con trai trưởng, quản việc Phú quí/ Điền trạch. Lợi người Hỏa, người Kim, bình hòa người Mộc, vất vả người Thủy, khó khăn người Thổ.
Ngày này, các việc thuộc Thành tích/ Danh Vọng, các việc thuộc An toàn (tiền và pháp luật) và các việc thuộc Sinh/Dưỡng/Tự trọng, đều nên làm mà lợi lạc. Cụ thể nên: Kiến quí, nhậm chức, ký kết hợp động, công chứng, sửa chữa nhà cửa, may mặc.
Ngày này nên xem xét kiêng tránh: Kết hôn, cầu phúc, tranh cãi kiện tụng, thừa kế.

Thứ Tư, Ngày 23 tháng 1 năm 2013, nhằm ngày 12/12 Nhâm Thìn, ngày Can-Chi: Kỷ Sửu. Theo lịch Dịch học là ngày Phong, cung Tốn, phương Đông Nam, hành Mộc, thuộc con gái trưởng, quản việc Phú quí/ Điền trạch. Lợi người Hỏa, người Kim, bình hòa người Mộc, vất vả người Thủy, khó khăn người Thổ.
Ngày này, các việc thuộc Thành tích/ Danh Vọng, các việc thuộc An toàn (tiền và pháp luật) và các việc thuộc Sinh/Dưỡng/Tự trọng, đều nên làm mà lợi lạc. Cụ thể; Cưới hỏi, gái thú, cầu quan, kiến quí, giao dịch, nhậm chức.
Ngày này, nên xem xét kiêng tránh: Động thổ, mai táng, xây cất.
.
Thứ Năm, Ngày 24 tháng 1 năm 2013, nhằm ngày 13/12 Nhâm Thìn, ngày Can-Chi: Canh Dần. Theo lịch Dịch học là ngày Thủy, cung Khảm, phương chính Bắc, hành Thủy, thuộc con trai thứ, quản việc Giao tiếp/ Kết nối. Lợi người Mộc, người Thổ, bình hòa người Thủy, vất vả người Kim, khó khăn người Hỏa.
Ngày này, các việc thuộc Sinh/ Dưỡng/ Tự trọng, các việc thuộc Sinh tồn/ Sinh lý và các việc thuộc Giao tiếp/ Kết nối, đều nên làm mà lợi lạc. Cụ thể nên: Hôn nhân, giá thú, nhậm chức, cấu quan, giao dịch.
Ngày này nên xem xét kiêng tranh: Mai táng, cải táng, sửa sang lăng mộ.
.
Thứ Sáu, Ngày 25 tháng 1 năm 2013, nhằm ngày 14/12 Nhâm Thìn, ngày Can-Chi: Tân Mão. Theo lịch Dịch học là ngày Sơn, cung Cấn, phương Đông Bắc, hành Thổ, thuộc con trai út, quản việc Sinh tồn/ Sinh lý. Lợi người Kim, người Mộc, bình hòa người Thổ, vất vả người Hỏa, khó khăn người Thủy.
Ngày này, các việc thuộc An toàn (tiền và pháp luật), các việc thuộc Sinh/ Dưỡng/ Tự trọng và các việc thuộc Sinh tồn/ Sinh lý, đều nên làm mà lợi lạc. Cụ thể nên: Cầu tài, cầu quan, khai trương, nhóm bạn, hội bạn, kiến quí.
Ngày này, nên xem xét kiêng tránh việc Giá thú, mai táng, cải táng, xây dưng lăng mộ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: